ایمن سازان مدبر مهام (ISMM)

شرکت مهندسی ایمن سازان مدبر مهام توسط گروهی از مدیران مجرب و ارشد صنعت نفت، گاز و پتروشیمی تاسیس گردید و تاکنون در تعداد کثیری از پروژه های این حوزه و سایر صنایع شیمیایی، سیمان و معدنی در زمینه های طراحی مهندسی مفهومی، مهندسی پایه، طراحی تفصیلی، مدیریت اجرا، تامین کالا، بازرسی فنی، نظارت، مدیریت پیمان و مدیریت طرح (MC) به مشتریان خود ارائه خدمت نموده است.

ایمن سازان مدبر مهام (ISMM)

شرکت مهندسی ایمن سازان مدبر مهام در مرداد ماه ۱۳۹۵ توسط گروهی از مدیران مجرب و ارشد صنعت نفت تاسیس گردید و تاکنون در تعداد کثیری از پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی و سایر صنایع در زمینه های طراحی مهندسی پایه، طراحی تفصیلی، مدیریت اجرا، تامین کالا، بازرسی فنی، نظارت و مدیریت طرح (MC) به مشتریان خود ارائه خدمت نموده است.

ایمن سازان مدبر مهام (ISMM)

شرکت مهندسی ایمن سازان مدبر مهام در مرداد ماه ۱۳۹۵ توسط گروهی از مدیران مجرب و ارشد صنعت نفت تاسیس گردید و تاکنون در تعداد کثیری از پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی و سایر صنایع در زمینه های طراحی مهندسی پایه، طراحی تفصیلی، مدیریت اجرا، تامین کالا، بازرسی فنی، نظارت و مدیریت طرح (MC) به مشتریان خود ارائه خدمت نموده است.

زمینه های اصلی خدمات

خدمات

طراحی و مهندسی

تدارکات و تامین کالا

مدیریت اجرا

خدمات نظارت

بازرسی فنی

مدیریت پیمان

مهندسی، خرید و اجرا

مدیریت طرح

طراحی و مهندسی

تدارکات و تامین کالا

ساختمان و نصب

خدمات نظارت

بازرسی فنی

پیش راه اندازی و راه اندازی

بهره‌ برداری و نگهداری

مدیریت طرح

طراحی و مهندسی

تدارکات و تامین کالا

ساختمان و نصب

خدمات نظارت

بازرسی فنی

پیش راه اندازی و راه اندازی

بهره‌ برداری و نگهداری

مدیریت طرح

0 +
سال تجربه
0
گواهی نامه
0 +
پروژه تکمیل شده
0
متخصص

آخرین خبرها و اطلاعیه ها

خبرها

​آخرین وضعیت مخازن دو جداره اولفین پروژه پتروشیمی بوشهر – دی ماه ۱۴۰۰

​آخرین وضعیت مخازن دو جداره اولفین پروژه پتروشیمی بوشهر ​مشارکت انرشیمی – SPG آلمان​ کارفرما: شرکت مهندسان مشاور سازه​ دامنه کار: مهندسی، تامین کالا، اجرا و راه اندازی​ از طریق این فر آیند میتوان حجم مناسبی…