ارتباط با ما

آدرس دفتر مرکزی

تهران، یوسف آباد، نبش خیابان سیزدهم ، پلاك 37 ، ساختمان پرشیا ، طبقه هفتم ، واحد 74، کدپستی 1433674363

آدرس دفتر طراحی مهندسی

تهران، یوسف آباد، نبش خیابان سیزدهم ، پلاك 37 ، ساختمان پرشیا ، طبقه هفتم ، واحد 73، کدپستی 1433674361

با ما تماس بگیرید

2 – 88729930 (021)

فکس

88106549 (021)

پست الکترونیک
info@ismm-co.com

فرم تماس

شبکه های اجتماعی

ideh.tadbir.maham

آدرس دفتر مرکزی

تهران، کاووسیه، خیابان آفریقا، خیابان هفدهم، پلاک ۲۵، واحد ۱۴

آدرس دفتر طراحی مهندسی

تهران، یوسف آباد، نبش خیابان سیزدهم ، پلاك 37 ، ساختمان پرشیا ، طبقه هفتم ، واحد 74، کدپستی 1433674363

پست الکترونیک

info@ismm-co.com

تلفن های تماس

2 – 88729930 (021)

آدرس دفتر مرکزی

تهران، کاووسیه، خیابان آفریقا، خیابان هفدهم، پلاک ۲۵، واحد ۱۴

آدرس دفتر طراحی مهندسی

تهران، یوسف آباد، نبش خیابان سیزدهم ، پلاك 37 ، ساختمان پرشیا ، طبقه هفتم ، واحد 74، کدپستی 1433674363

پست الکترونیک

info@ismm-co.com

تلفن های تماس

2 – 88729930 (021)