دسته‌بندی نشده

تجهیزات واحدهای ۲۰۰ و ۴۰۰ پروژه NGL-3100

«واحد ۲۰۰» واحد جداسازی گازهای اسیدی

 • ظرفیت پالایش و جداسازی ۲۵۰ MMSCFD
 • محصول گاز غنی شیرین ۲۵۰ MMSCFD
 • محلول آمین در گردش ۵۳۰ m3/hr

از طریق این فرایند این واحد خوراک گازترش غنی از لخته گیر بالا دست با فشار بسیار بالا وارد واحد ۲۰۰ می‌شود. پس از جداسازی اولیه تمامی گازهای ترش توسط محلول آمین (aMDEA) مورد شستشو و جداسازی قرار می‌گیرد. گاز غنی شیرین برای خشک شدن به واحد ۳۰۰ ارسال می‌شود. محلول آمین غنی برای بازیابی شده و پس از احیا، گازهای اسیدی برای واحد SRU ارسال می‌شود. محلول آمین بازیابی شده پس از خنک شدن، ذخیره‌سازی می‌شود.

«واحد ۴۰۰» واحد بازیابی و استخراج NGL

  • ظرفیت پالایش و جداسازی ۲۵۰ MMSCFD خوراک گازی غنی از NGL و اتان
  • محصول گاز رقیق شیرین ۱۵۰ MMSCFD
  • محصول میعانات گازی ۳۰۰ m3/hr

از طریق این فرایند خوراک گازی شیرین غنی ازNGL که در واحد ۳۰۰ کاملا خشک شده است وارد واحد ۴۰۰ می‌شود. پس از سرمایش اولیه درCold Box به کمک سیال مبرد پروپان، گازهای فوق سرد بازگشتی از برج De-Methanizer و همچنین ریبویلرهای جانبی برج فوق الذکر وارد ظرف V-3140-01 می‌شود. گاز خروجی از این ظرف پس از تقسیم وارد Turbo Expander شده و شاخه‌ای از آن وارد E-3140-02 می‌شود. جریان‌های فوق خروجی از TurboExpander و E-3140-02 به عنوان جریان خوراک وارد برج De-Methanizer جهت جداسازی متان از NGL می‌شوند.

جریان مایع خروجی از v-3140-01 وارد ظرف V-3140-02 شده، گاز خروجی از آن پس از عبور از E-3140-02 به همراه مایع خروجی از ظرف فوق وارد برج De-Methanizer جهت جداسازی متان از NGL می‌شود.

  • مشخصات محصول NGL:
  • C1/C2 کمتر از ۰.۰۰۱
  • میزان بازیابی اتان ۹۴%