دسته‌بندی نشده

​آخرین وضعیت مخازن دو جداره اولفین پروژه پتروشیمی بوشهر ​مشارکت انرشیمی – SPG آلمان​

  • کارفرما: شرکت مهندسان مشاور سازه​
  • دامنه کار: مهندسی، تامین کالا، اجرا و راه اندازی​

از طریق این فر آیند میتوان حجم مناسبی از