دسته‌بندی نشده
خط لوله ۱۰۰۰ کیلومتری گوره به جاسک با ظرفیت انتقال روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و ظرفیت فاز اول ۳۵۰ هزار بشکه، روز پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۰ افتتاح شد. شرکت مهندسی ایمن سازان مدبر مهام طراحی تفصیلی گستره این خط لوله در مناطق صعب العبور و کوهستانی به طول ۱۵۷ کیلومتر همراه با تجهیزات و ادوات بین راهی خط لوله را بر عهده داشت.​ این روش کیلومتری میتواند به منظور محاسبه و انتقال نیرو به